Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

Katedra za socijalnu medicinu i epidemiologiju

Katedra za socijalnu medicinu i epidemiologiju djeluje u sklopu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci od njegovog osnutka 1955. godine. U početku je nosila naziv Katedra za higijenu i socijalnu medicinu i izvodila je nastavu iz samo jednog kolegija, s nastavnicima koji su povremeno dolazili iz Zagreba. Godine 1961. na Katedri je zaposlen i prvi stalni nastavnik, a iste je godine za pročelnika izabran prof.dr. Hinko Emili. Katedra je od osnutka promijenila naziv u Katedra za higijenu, epidemiologiju i javno zdravstvo,  potom u Katedra za socijalnu medicinu i zdravstvenu ekologiju, dok danas nosi naziv Katedra za socijalnu medicinu i epidemiologiju. Godine 1973.  za pročelnika Katedre izabran je prof.dr. Kajetan Blečić, a 1983. prof.dr. Anto Jonjić koji je tu dužnost obnašao do umirovljenja 2007. godine. Iste je godine na mjesto pročelnika izabran prof.dr. Tomislav Rukavina koji tu dužnost obnaša i danas. S godinama se u okviru Katedre izvodila nastava iz sve većeg broja kolegija, a u rad Katedre se uključio sve veći broj nastavnika i suradnika. Teorijska i praktična nastava se, osim na samom Fakultetu, izvodila i u tadašnjem Zavodu za zaštitu zdravlja Rijeka, današnji Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, u laboratorijima, kabinetima, dispanzerima i ambulantama, te u Domu zdravlja Rijeka, Labin i Pazin. Katedra je danas nositelj obrazovanja iz preventivne skupine kolegija za sve profile zdravstvenih djelatnika koji se školuju na Medicinskom fakultetu.

Razvojna vizija Katedre je da svojim kadrovskim potencijalom nastoji kontinuirano unaprjeđivati nastavni proces, a stručnim i znanstvenim aktivnostima bude ukorak sa suvremenim trendovima iz šireg područja javnog zdravstva.


Projektni tim Medicinskog fakulteta u Rijeci (MEDRI)

 

Izv. prof. dr.sc. Vanja Vasiljev Marchesi,

 dipl. sanit. ing. 

 Voditeljica pilot grada Rijeka

 

Prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, dr. med.,
dekan, 
redoviti profesor

 

Doc.dr.sc. Lovorka Bilajac,

dipl. sanit. ing. 


 

 Dr. sc. Darko Roviš,
prof. soc. ped.

 

Doc.dr.sc. Sven Maričić,

mag. ing. mech.

 

 

Maša Knežević, mag. pharm. inv.

 

 


Volonteri MEDRI

  

Denis Juraga, mag. sanit. ing.

 

Mihaela Marinović Glavić, mag. sanit. ing. 


Administrator SEFAC projekta: Ivana Godnič