POZIV VOLONTERIMA

Foto: Pixabay/Tumisu

 

Ako smatrate da ste pozitivna osoba, željna dio svoga vremena pokloniti korisnicima projekta SEFAC i uljepšati im dane ovo je idealna prilika da to i učinite!

Projekt SEFAC financiran je u sklopu Trećeg EU programa u području zdravlja za razdoblje 2014. - 2020. Korisnici su osobe u životnoj dobi od 50 ili više godina koje boluju od dijabetesa I/ili kardiovaskularnih bolesti ili žele spriječiti razvoj odnosno nastanak bolesti.  

 

Zajedničkim pristupom sa socijalnim/zdravstvenim stručnjacima i ljekarnicima, volonteri sudjeluju u izgradnji bolje i zdravije zajednice koja omogućuje korisnicima projekta kvalitetniji život, postizanje životnih ciljeva i lakše povezivanje sa zajednicom.

Volonteri mogu poboljšati kvalitetu života korisnika projekta kroz razne aktivnosti. To može biti pomoć u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti poput odlaska u šetnju, razgovora ili kupovine, ali i pomoć pri ostvarivanju životnih ciljeva osoba: uključivanje u lokalni klub ili grupu za vježbanje. Aktivnosti ovise o potrebama korisnika, a volonteri im pomažu pronaći način za izgradnju samopouzdanja i preuzimanje kontrole nad vlastitim zdravljem. Imati volontera, odnosno osobu za podršku može učiniti veliku razliku u usvajanju zdravih životnih navika.

 

Odabrani/e volonteri/ke proći će edukaciju vezanu uz volontiranje s korisnicima projekta, a u svom radu imat će potporu stručnjaka. Potpisuje se volonterski ugovor i upisuju se volonterski sati u volontersku knjižicu. Volontiranje će započeti krajem rujna 2018. godine.

 

Veselimo se zajedničkim druženjima!
Projektni tim Medicinskog fakulteta u Rijeci

 


"Kako je divno to da nitko ne mora čekati ni trenutak da bi počeo svijet činiti boljim." - Anne Frank.